Bink & Partners

logo-bink-en-partners
Bink en Partners
Taxatie

Taxatie

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat de waarde van uw onroerend goed, op meerdere momenten in uw leven van belang kan zijn. U kunt hierbij denken aan nalatenschappen, het opmaken van huwelijkse voorwaarden en scheiding. Voor een ondernemer is de waarde van het onroerend goed van belang bij de jaarlijkse aangifte, bedrijfsbeeindiging of bij het overdragen van zijn bedrijf.
Echter in de meest voorkomende gevallen worden taxaties uitgebracht bij het aanvragen van een hypotheek. De bank wil immers een bepaalde zekerheid hebben ten aanzien van het onderpand waarop de hypotheek wordt verstrekt.
Recentelijk is er veel gewijzigd op het gebied van taxaties. De meeste geldverstrekkers eisen een validatie van het door de taxateur uitgebrachte rapport. Bink & Partners maakt hiervoor gebruik van de diensten van het validatie-instituut NWWI. De rapporten van Bink & Partners worden bij alle geldverstrekkers geaccepteerd. Door de jaarlijkse hercertificering en de verplichte NVM educatie bent u verzekerd van kwaliteit.
Ook kan het interessant zijn een taxatierapport te laten opmaken als u op het punt staat een woning aan te kopen. Op deze wijze komt u beter beslagen ten eis als het gaat om argumenten welke erop gericht zijn een scherpe prijs te bedingen. Na de aankoop kunt u dit rapport gebruiken voor uw financieringsaanvraag bij uw bank.
Wilt u dat Bink & Partners uw taxatie verzorgd, vult u dan het formulier in wat verschijnt onder de button taxatie aanvragen. Bink & Partners neemt dan contact met u op om een offerte uit te brengen.
Voor tussenpersonen en geldverstrekkers heeft Bink & Partners interessante arrangementen. Vraag ernaar.
Vul hieronder het aanvraagformulier taxatie in: